Turgay BAŞBOĞA

Turgay BAŞBOĞA


İrtikap ve Tedenni Cemiyeti/Fırkası

29 Mayıs 2024 - 13:30

1/2

İRTİKAP VE TEDENNİ CEMİYETİ/FIRKASI
 
Baştan söyleyeyim; isimlendirme ve tanımlama bana ait değil.İsimlendirme, yakın tarihimizin ünlü şair ve düşünce adamalarından Tevfik Fikret’e, tanımlamalarda Türk Dil Kurumunu ait. Ben sadece acizane yorumladım…  
 
Tevfik Fikret (D: 24 Aralık 1867, İstanbul – Ö: 19 Ağustos 1915, İstanbul) Öğretmen,Şair, Ressam, Yayıncı.) IIAbdulhamit Döneminde yaşamış ve dönemin en önemli muhaliflerinden birisi olmuştur. IIAbdulhamit tahttan indirilip İttihat ve Terakki’cilerin ülke yönetimini aldıktan kısa bir süre sonra bozulma ve çürümelerin başlamasıyla da bu kez yeniden muhalefetine başlamıştır.O kadar sert bir muhalefet ortaya koymuş ki İttihat(bir olma, birlik oluşturma, birleşme.) ve Terakki (yükselme,gelişme,ilerleme) Cemiyeti/Fırkasınin adını İrtikap ve Tedenni olarak değiştirmiştir…
 
İşte bu yazımıza başlık olan İrtikap ve Tedenni Cemiyeti/Fırkası ne demektir,bu cemiyet halen varlığını sürdürmekte midir var sa şubeleri var mıdır vs konusunu bir irdeleyelim istedim.
 
Anlam açısından  
 
TDK(Türk Dil Kurumu)da verilen anlam karşılıklarında;
 
İrtikap veya İrtikab; Kötü iş yapma, kötülük etme, yiyicilik,yalan söyleme,hile yapma anlamlarına geliyor.
Ayrıca; Türk Ceza Kanunu'nda verilen kamusal görevli çıkar sağlama, adam kayırma minvali şahsi amaçlarla kullanılmasıyla işlenen suçu ifade eder.
Tedenni; Aşağı düşme, Aşağı İnme. Daha kötü bir derekeye düşme,Tenezzül Etme,Maddi ve Manevi Gerileme,Çürüme olarak tanımlanıyor…
 
CemiyetFırka;Toplum,topluluk,parti,mezhep…
 
İsmin Açılımı
 
İrtikap ve Tedenni kelimelerinin T.D.K anlamları dikkate alınarak İRTİKAP VE TEDENNİ CEMİYETİ/FIRKASI’nın açılımını; AŞAĞILIK YİYİCİLER(yalancılar,hileciler,kötüler) TOPLULUĞU olarak yapılabiliriz.
 
İsmin Kısa Söylenişi
 
İrtikap ve Tedenni Cemiyeti yani kısaltılmış söylenişiyle İT Topluluğu olarak karşımıza çıkıyor…
 
Yazının geri kalanında İT Topluğu olarak anılacaktır.
 
Cemiyetin Tarihçesi
 
Çok kısa dönemler hariç olmak üzere(Asrı Saadet,Raşit Halifeler ve bazı devletlerin kuruluş yılları) insanlığın bir sistem halinde yaşamaya başlamasından beri varlardır.
 
Üyelerin Haiz Olması 
Gereken Şartlar
 
Resmi bir hüviyet taşımadığından üyelik Gayrı Resmi olarak oluşur.
 
-Para ve Güç dışında hiçbir kutsalının olmaması
-Kişisel çıkarlarının toplumun çıkarlarından üstte görülmesi
-Çıkarlarına ulaşma konusunda hiçbir Ahlaki engeli tanımama
2/2
-Çıkar ortaklarıyla birlikte günah işleyebilme rahatlığı
-Çıkarları için herkesle gerekirse Şeytan’la bile işbirliği yapabilme yeteneği
-Güç dengeleri değiştiğinde yeni Erg sahiplerine yanaşma kabiliyeti
-Bizzat güç,yetki, makam ve koltuk sahibi olma ya da Güç, yetki,makam ve koltuk sahiplerine yakın olabilme (Başkan,Vekil,Müdür,Ceo,Rektör vs)
-Şeytani ve Gayri Ahlaki niteliklere sahip olma (Hırsızlık, haksızlık,kıskançlık, zulüm, kötülük, hile, sinsilik, yalancılık, yalakalık, yayvanlık (bulunduğu her kabın şekline girebilme), yavşaklık (yapışkan, yılışık kimse ;TDK) hatta gerekirse pez….lik ve ib…lik vs)
 
Vizyon ve Misyon
 
Hedeflenen maksimum çıkarlara ulaşmak için,’’Bal tutan parmağını yalar ‘’ilkesinden hareketle;’’ Haram- Helal’’ gözetmeksizin ne gerekiyorsa kayıtsız şartsız yaparak sadece kendin ve çıkar ortakların için her ne şart altında olursa olsun;Ne olursa iste,kim olursa iste,nerede olursa iste,nasıl olursa iste desturuyla gücüne güç parana para katmak…
 
Sanırım konu anlaşıldı.Arif olan anlamıştır.Şimdi neredeyse insanlık tarihi kadar eski bu başıboş,fırsat bulduğunda çocuklarımızın geleceğine saldıran,bize zarar veren ve bize ait olanı çalan bu İT Topluğu ile ilgili ne yapılabilir?
 
-İtlaf Edilmeli
-Barınaklara koyulmalı(hapsedilmeli)
-Kısırlaştırma yapılmalı
 
Benim teklifim(eğer bunların sığabileceği zira o kadar çoklar ki)barınaklara koyup sonra kısırlaştırılsın(Ki rahat üreyemesinler)Yine rahat durmuyorlarsa da itlaf edilsinler.
 
Güvenliğimiz,sıhhatimiz ve ülkenin geleceği için bu şart.
 
Selametle Kalın.
Aklı Selim,Kalbi Selim,Hissi Selim…

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum