YÖN LEVHASI

YÖN LEVHASI

Güzel Sözler

Zerrece Tamahım Yoktur Şu Dünyanın Varına...

31 Aralık 2023 - 01:18

Bir acayip derde düştüm herkes gider kârına, Bugün buldum bugün yerim, Hak kerimdir yarına, Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, Rızkımı veren Huda'dır kula minnet eylemem.
Nesimi


Dilin dönüyorken güzeli konuş, yarın konuşmak istesen de konuşamazsın.
***
İbadet Yüce Allah'ı razı eden şeyleri yapmaktır, ubudiyyet ise Yüce Allah'ın yaptıklarından razı olmaktır.
***
Ana vana kapalıysa tali vanalardan ve musluklardan su gelmez, onun için tabir caiz ise ana  vananın açık olmasına gayret etmek lazımdır.
***
Ka'be-i Muazzama ortaya çıkınca kimin kıblesi doğru,kimin kiblesi eğri belli olur.
***
Rasulullah efendimiz oluşta önde gelişte sonda olan bir peygamberdir.
***
Tamam kılacağım, tutacağım,borcumu ödeyeceğim deyip sözünde durmayan  ( ve çek,cak) kullanan sevfeciler helak olmuştur.
***
Gök mavi Başak sarışın
Adı ne güzel barışın
Fakat senin ey yurt
On savaş eder bir karışın.
***
Akıl ikidir doğuştan gelen akıl ve tecrübelerle kazanılan akıl doğuştan gelen akıl yoksa öbürünün yapabileceği hiçbir şey yoktur.
***
İnsanın boynunu büken onu mahcub eden günah ,ona kibir ve gurur veren ibadetten o kul için daha hayırlıdır
***
Kişi nasıl yaşarsa böyle ölür, nasıl ölürse böyle dirilir.
***
Birşeyden korkan ondan kaçar, Yüce Allah'tan korkan O'na kaçar.
***
Sırtında su taşıyan Ceylan'ın susuz ölmesi ne kadar da acıdır.
***
Öndeyim diye akdanmamak lazım, geriye dön denirse öndekiler arkaya düşer.
Buna da üzülmemek lazım,geriye dön dendiğinde arkadakiler
önde olur.
***
Deri parçası kuranla arkadaş olursa baş üstünde gezer,
Ayakkabı ile arkadaş olursa nahoş yerlerde dolaşır.
Kiminle arkadaş olalım konusunda dikkatli olalım.
***
Herkes etkisi ve yetkisi kadar sorumludur.
***
Yalnız yaptıklarımızdan değil,
yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.
***
Bir buz kalıbı (2023) daha eridi.
Ahmet ÖZKAN
Emekli Müftü


Mutlu olma yöntemini bilmeyen, mutsuzluğun daimi kadrolusudur.
***
"Beraat-ı Zimmet Asıldır" diye düşünen kişi asildir.
***
Yalnızlık hissi tatmin olmazsa, dışarıdan telkinlere açık kalır, savrulur durur.
***
Tatmin olmayan yalnızlık duygusu, herkesi düşman herkesi rakip gösterir. İman ise, herkesi ve herşeyi birbirine yardım eden birliktelik içinde gösterir.
***
"Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla itminana kavuşur" ayet
***
Sevgi, muhabbet, gaye birliği yalnızlık hissiyatını baskılasa da, sığınacak liman bulamayan akıl ömür boyu liman liman gezip öte tarafa eli boş gider.
***
Kopya çekmenin serbest olduğu sınav birazdan bitecek, notlar önüne serilecek, hak ettiğin sana verilecek...
***
Eğlenmeyin!
Gazzemiz Kanıyor!
***
Hak, itminana varmak.
Payına düşene razı olmak
Ne az ne fazla, kanaat,
Tevzîatta eksiksiz huzur bulmaktır.
***

yöntem olmadan düşünce olmaz, ön varsayımlar olmadan düşünce olmaz. eğer bunlar yoksa düşünce diye bize söylenen şeyler deli saçması hüviyetinde olur ...
 
mesele metodik düşünmeyi öğrenmektir. yoksa kafamıza gelen her şeyi söylemeye kalkarsak tam bir curcuna oluşur. halbuki müzakere için fikir ve fikir için ise bilgi esastır...
***
dindar bir nesil yetiştirebilmek için dindar bir cemaat olmalı ki şahitlik üzerinden bu dindar neslin yetişmesini sağlayacak bir zeminimiz olsun. okullarda dindar nesil değil herhangi bir nesil yetişmiyor. yetişenler de dışarıdan aldıkları eğitim ile yetişmiş oluyorlar... maalesef bu durumu anlamakta zorlanan bir bakışımız işin en temel sorunu haline dönüşmüş durumdadır.
***
Kavrama yüklediğimiz anlam nesnel mi öznel mi bilinmeden yapılacak eleştiri, eleştiri sayılmamalı...

İnsan kavrama yüklediği anlam üzerinden eleştiri yapıyor. Önce verilen anlamı konuşmak esas olmalı..
***
insanlar ideolojik kaygılarını bir tarafa bırakmadan adaletli davranma imtiyazını kaybediyor. mesele bir meseleyi değerlendirirken, tek boyutlu bir hak ihlalinin yerine aynı anda yapılan bütün hak ihlallerini de göz ardı etmeden değerlendirme cüretinde bulunabilmektir. yoksa herkes kendi hak ihlallerini gündeme taşıyıp adalet isteğinde bulunabilir. ama siz bir hak ihlalinde bulunduğunuzda kendi isteğinizle bundan vazgeçtiğinizde bir başka hak ihlalini eleştirebilme hakkı kazanırsınız.. bunu unutmamak şarttır.
***
Modern tarih, açığa çıkmaya yeltenen her hakikatin çok hızlı bir şekilde yeniden üstünün örtüldüğü bir tarihi işaret eder. Nefsin ayartıcı gücünün şehvetle buluşturularak her türlü sapkınlığı hakikatin örtüsü olarak kullanılması dâhil, gösteriyi ve yapaylığı ise bir aldatma aracı olarak kurgulamaktan da geri durmuyor. Aşkınlığı içkinliğe indirgeyerek hakikatin varlığını sınırlandırarak onu hakikat dışılığa yöneltiyor.
***
Gerçek anlamda yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. İnsan sadece kendisini duygusal olarak yalnız hisseder. Halbuki Allah her anında onunla beraberdir. Bu ontolojik gerçekliği epistemik yanılsama içinde unutkanlığa tevdi ediyoruz....
***
biliş sürecimize eşlik eden yakini duygumuz üzerinden bilgiye yönelik inancımız kavileşir. ister, deney ve tecrübe, ister akli biliş süreci, ister sezgisel tecrübe üzerinden elde ettiğimiz bilgi olsun; tecrübemizin bizde oluşturduğu yakin ile bilgiye yönelik güvenimiz artar veya eksilir...
***
arafta olmak ne demek?
duygu ve düşünce de kayıtsız kalmak anlamına gelir. aslında her şeyi bilirsiniz, ancak müdahale etme arzunuzu yitirmiş olursunuz. irade devre dışı... 
bugün insanların kahır ekseriyeti arafta, ancak farkındalığı yok... çoğu, korkusu sebebiyle arafta, bazıları sevgisi sebebiyle arafta, bir kısmı cehaleti nedeniyle arafta, ama insanların büyük bir çoğunluğu araftadır. 
bu gerçeği görmek neyi sağlar?
umudun ve umutsuzluğun aynı zeminde boy verdiğini görmeyi  ve umudun diriltilmesinin yegane şansının  iradeye sahip çıkmak ve her şeye rağmen iyi olmaya irade beyanında bulunmakdır. o yüzden suç hiçkimse de ama herkes te...
***
insan kendinden vazgeçmedikçe nankörlüğünü bırakamıyor. nankörlük ise onu kendine yabancılaştırıyor. her yabancılaşma aynı zamanda onu şiddete meyyal hale getiriyor. her şiddet ise onu biraz daha nankör ve yabancılaşmasını derinleştiriyor. böylece kendi benlik çukurunda debelenip duruyor insan... Ona uzanan eli tutması için kendine dönmesi ve kendinden vazgeçmesi elzemdir. bu kendine dönüş kendi hapishanesinden çıkışı kolaylaştıracaktır. özgürlük gerçek anlamı ile insanı dışa açan bir işlevselliktir. böylece başka şeylerin önemini ve kadrini bilir hale geldiğinde kendisi ile tearüf eder. bu tearüftür ki onu yabancılaşmadan kurtarır ve nankörlük yerine teşekkürü ikame eder...
***
'Ruh hala doğum sancısı çekiyor.'
 Peki siz ruhunuzun doğum sancısına tanıklık ediyor musunuz?
***
İslam düşüncesinin saf halinin  ne olduğu meselesi ile islam düşüncesinin etkileşimli tarihini ayrı değerlendirme konusu yapılmalıdır.  Her iki düşüncenin oluşumunda farklı yöntemlerin var olduğunu da eklenmelidir...
***
kendi benliğine dışarıdan bakamayacak kişilerin düşünce ve değerleri değerlendirirken, olay ve olguları yorumlarken, ideolojik ve yanlış bir yorumdan kurtulmaları mümkün değil... çünkü her insan, bir bakışa sahiptir. ve bu bakış üzerinden değerlendirme yapacaktır. öyle düşünce naraları atmakla olmuyor. kişi, ancak kendisiyle yüzleşerek var olduğunda ve kendisine, yani benliğine karşı nesnel davranmayı başardığında adalet duygusu gelişir. insan bu olgunlaşmaya yönelik bir çaba içinde değilse, eleştirisi de kabulü de hep bakışın içinde şekillenecektir. bu da gayet normal ve insani olandır. ama adalet, her hangi bir bakışa bağımlı olmadan, kendi bakışının da farkında olarak ama onu da kabul ve reddin dışında tutarak yöneldiğinde söylediği şeyleri esastan kabul ve sahici bir konumda görme imkanımız vardır. bu da kendimiz değil, dışarıdan farklı bakış sahiplerinin birden fazla bakışın sahibinin senin hakkındaki şahitliği ile açığa çıkar...
***
Abdulaziz TANTİK

"Ölüm müslüman için; Allah'ın gazabı değil, iman ve  şerefle tamamlanan bir yaşamın sona ermesidir."
***
Herkesin bir satış fiyatı vardır.Eger hâlâ satılmadıysanız, çıkarlar kesişmemiştir.
***
Dünya yapay zeka ile robot teknolojisine geçerken biz geri zekalı cahillerin aptallıklarının ceremesini çekiyoruz.
***
Ülkede eğitim ortalaması, ilkokul 4.ncü sınıf seviyesinde olunca; hukuk, siyaset, iş dünyası, tarım, üretim, markalaşma, ihracat ve piyasaların gelişememe nedenleri anlaşılıyor.
***
Bir insanın yaşadığı toprakları sevmesi, onun; yaşadıgı yere sağladığı katkısıyla ölçülür.
***
Mahallenize, beldenize, şehrinize, ülkenize yapılan, hayranlık uyandıran bir farklılık varsa doğru kişiler tarafından yönetiliyorsunuz demektir.
***
Başkasının yazdığı senaryoda figüran olma.Sen bu dünyaya başrol için gönderildin.Eger başrolde değilsen yanlış yerde ve tercihtesin.
***
Dünyadaki kötülüklerin sahibi sadece kötüler mi?
Risk almayan, Etliye sütlüye
karışmayan pasif ınsanlar bu kötülüklerin ortağıdır
***
Tüketim tutkusuyla şizofren yapılan toplum, fıtratına nasıl dönebilir ?
***
Siyaset dünyasından islâm adaleti ve samimiyeti beklemek tekeden süt beklemek gibidir.
Gücü ele geçiren, öncekilerin, tatmin okulunun öğrencisi oluveriyor.
***
2023 ün en büyük kaybedeni ; TEKLİF ETTİKLERİNİ TEMSİL EDEMEYEN İSLAM COĞRAFYASI LİDERLERİ oldu.
Vedat KAHYALAR

Hatırlatayım istedim; Gazze'de hala çocuklar ve masumlar ölüyor!
Siz ise bugün sadece Cuma olduğunu hatırlıyorsunuz!
Hadi o zaman haepinize hayırlı cumalar!
***
YALNIZIZ HEPİMİZ!
İnsan bu, fark edilmek ister, yalnızlığının içinde. Aslında baştan ayağa yalnızdır. Yalnızlık her haliyle iliklerine kadar işlemiştir. Hangi yöne dönse her yanı yalnızlıktır. Bu en doğru haldir, lakin zihni hep yanlışı telkin eder. İçinin bir yerlerinde beslediği bir umuttur. Her şey bir selfie kadar kolaydır. Gör ve çek! Sonrası en kolayidir. Paylaşmak! Kendisi değildir paylaştığı aslında. Bir resim karesine sığdırmaya çalıştığı koca bir yalnızlıktır. Bir türlü dolduramadıgi içindeki kuyunun boşluğudur. Kuyu doldurmak yerine sadece bir kişi, tek bir kişi el uzatsa ve cikabilse o kuyudan Mısır'a sultan olacaktır. Ki sultan olmanın yolu yine de zindandan geçer. Züleyha'yı görmenin bedelidir bu.
Yalnızım, yalnızsın, yalnız!
Herkes yalnız.
***
Küpe
Küpe takıyormuş bazı erkekler kulağına
Kızmam gerekiyormuş buna
Ne var ki bunda
Pantolon giyiyor bazı kadınlar mesela
Niye kimse garipsemiyor bunu
Şikâyet vardı bir zamanlar
Dişi çürüdüğü için
Tutup elinden götürdüler çekmeye
Artık uzun hava makamında
Yastık altında saklanıyor bütün şikâyetler
Hala anlamak istemiyor sanırım dünya
Küpe olsun kulağınıza
Kimse memnun değil içine düştüğü kuyudan

Nietzsche Haklı Kardeşim!
Düşünene bir tekme de benden
Hangi had ile gerçekleşti bu eylem
Konfor alanı neyine yetmedi
Gittin padişahın kızının peşinden
Şimdi yaka paça dışarı
Kız istemek için girdiğin bütün kapılardan
Çağın en büyük günah keçisi olmak düştü payına
Ne haddine düşünmek
Bak ne güzel duruyor askıda
Konformizm denen takım elbise
Tak takıştır, sus, parayı yapıştır
Dansöz olmuş oynayan dünyaya
Bak hala düşünüyor
Efendi efendi dur
Yoksa geliyor tekme!

Skeç
Kimse kör değildi görmek istemeyen kadar
Ve kördü gözünün önünde olup bitene herkes
Ufacık dünya koca inçli ekranlara sığınca 
Sığınmacı oldu bütün halklar
Kurban ediliyor her gün biri
Reyting denen kutsal otoriteye
Vatandaşlık dağıtılıyor gazete kuponu biriktirene
Oy ki ne oy!
Seçimden seçime
Karnımda biriken gaza bir şişe soda
Vay ki ne vay!
Görmek istemiyorum, değiştirsin biri şu kanalı

Mayın
Topal eşek sürüsüyle sohbet var bugün
Her biri derin tecrübenin izi
Kaç can kurtarmışlar 
Anlata anlata bitmedi daha
Hepsi fedaisi Hasan Sabbah'ın 
Nicedir hayır dua ediliyormuş onlara
Ya hu, hangi âlemdesiniz siz diyesim geliyor
Lakin bir an insan olduğumu hatırlıyor ve susuyorum
Ne me lazım, gün gelir de bir gün
Yoldaşım olur kaçakçının biri!

Ayna
Bir şey deniyorum
Rahatsız olmazsınız
Üç beş saniye ile kahrolmazsınız
Ya hu konuşana kadar müsaade etseydiniz
Çoktan çekip gitmiştim
Şimdi bakabilirsiniz kusura
Ayna işte burada!

Katil
Sanırım biraz İsmet Özel okumuş olabilirim
Yahut okuduğumu zannetmiş de
Zanlı gibiyim düşüncelerinizde 
Ne mutlu benim gibi katile
Öldürdüm düşüncesizliğinizi
Katil diyebilirsiniz bana
Ki katıla katıla gülüyorum halinize
Haydi, süpürün halinizi halının altına.

Ekmek
Biraz kalsam böyle
Deli diyeceksiniz bana
Terazide tartmak geldi mi aklınıza
Neyse ben gideyim bakkala
Ekmek kalmamış evde
Kafamın dibini sıyırmak lazım
Aç karnına çekilmiyorsunuz 
Tok halimde ne işiniz var yanımda
***
Talip KOKTAŞ

Bir kusurum mu oldu size karşı diyecektim vazgeçtim kusur senin G Ü L e bakan G Ö Z ünde
***
Tabiki de bu yüreklere sinmiş, izdiham içinde, itibarın yanında yürüyeceğim...
Şifanur ÖZÇELİK ŞİRİN

 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum