İbrahim Halil CAN

İbrahim Halil CAN


Tarım Devrimi Yazı Dizisi -9-

25 Aralık 2023 - 11:48

Organik Tarım
Türkiye, Organik Tarıma Verdiği Değeri Artırarak Geleceğe Farklı Yeşil Bir Adım Atmalı.
Türkiye, ekonomik gelirin artması ile sağlıklı ve çevre dostu gıdalara olan talep arttıkça organik tarımın önemini daha da fazla kavramaktadır. Organik tarım, kimyasal gübreler ve zararlı kimyasal ilaçlar yerine organik gübreler ve doğal yöntemler kullanarak sağlıklı ürünler yetiştiren bir tarım pratiğidir. Türkiye, organik tarımın güçlendirilmesi amacıyla bir dizi önlemi hayata geçirmeli ve geçiriyor. Bu dönüşümde Tarım Bakanlığına düşen görevler ve çiftçilere düşen görevler mevcut. 

Tarım Bakanlığının Rolü:
 Organik Tarım Sertifikasyonu ve Denetimi: Tarım Bakanlığı, organik tarımın sertifikasyonunu denetlemeli ve organik ürünlerin güvenilirliğini sağlamalıdır. Sertifikasyon süreçlerini kolaylaştırmak, çiftçilerin organik ürünler yetiştirmesini teşvik eder. Burada dikkat etmemiz gereken konu, sertifikasyon sürecini kolaylaştırırken, kaliteden ödün vermeden sağlıklı yol gösterici olarak sürece destek olunmalı. 

Eğitim ve Bilinçlendirme: Çiftçilere organik tarım yöntemleri hakkında eğitimler verilmelidir. Organik tarımın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri daha etkili ve net bir şekilde anlatılmalı, organik tarım ve organik ürünlerin maddi getirisinin yaratacağı farklar öğretilmeli.

Organik Tarım Destekleri: Tarım Bakanlığı, organik tarımı desteklemek amacıyla çiftçilere finansal teşvikler sunmalıdır. Organik tarımın maliyetleri bazen konvansiyonel tarıma göre daha yüksek olabilir, bu nedenle destekler önemlidir. 

Pazarlama ve İhracat Desteği: Organik ürünlerin pazarlanması ve dış ticaretinin desteklenmesi, organik çiftçilere daha fazla gelir sağlar. Organik tarım ürünlerinin Türkiye dışında da talep görmesi ülkeye girecek dolar ile direk alakalı olduğundan, çiftçiler desteklenmelidir.

Çiftçilerin Rolü:
Organik Tarım Uygulamalarını Benimseme: Çiftçiler, organik tarım yöntemlerini benimsemeye açık olmalıdır. Organik gübreler, kompost, zararlı böceklerle mücadelede doğal yöntemler gibi organik tarımın temel prensiplerine uygun hareket etmeli, bu uygunluğun karşılığını mutlaka maddi olarak almalıdır.

Toprak Sağlığına Dikkat: Organik tarımın temeli, sağlıklı topraklarda yatmaktadır. Toprak analizleri ve toprak sağlığına yönelik önlemler, organik tarımın verimliliğini artırır.

Sertifikasyon Süreçlerine Uyum: Organik ürün yetiştiren çiftçiler, sertifikasyon süreçlerine tam uyum göstermelidirler. Bu, organik ürünlerin güvenilirliğini sağlar.

Organik Pazarlara Erişim: Organik ürünlerin organik pazarlara ve mağazalara girmesi için devlet destekli girişimciliklere ihtiyaç doğacak olup bu pazarlarda sürekliliği ise çiftçiler sağlamalıdır.

Sonuç:
Türkiye, organik tarımın güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi konusunda kararlı bir şekilde adımlar atılmalıdır ve atılmaktadır. Organik tarım, hem sağlıklı gıdalara olan talebi karşılamak hem de çevreyi korumak için önemlidir. Tarım Bakanlığı ve çiftçiler arasındaki işbirliği, Türkiye'nin organik tarım sektörünü daha büyük bir geleceğe taşıyacaktır. Organik tarım, ülkenin sürdürülebilirlik ve sağlıklı gıda üretimi hedeflerine ve aynı zamanda kendine yeten bir ülke olma yolunda katkı sağlayacaktır.

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum