Doç. Dr. Necmettin ÇALIŞKAN

Doç. Dr. Necmettin ÇALIŞKAN

Hakkında

ÖZGEÇMİŞ (Doç. Dr. Necmettin ÇALIŞKAN)

 1. 1973 doğumlu. Hafızlığı (1984), Lise tahsilini Şam ve Adana’da (1991) yaptı. Mısır Ezher Üniversitesi Usûluddin Fakültesini (1995) bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tefsir dalında yüksek lisans (2000) ve doktora (2013), Mustafa Kemal Üniversitesi Yrd. Doç. (2014) ve Doçent (2018) unvanı aldı.Milli Gazete köşe yazarı olan Çalışkan, milletvekili danışmanlığı, gazetecilik ve radyo programcılığı yapmıştır. Sarı basın kartı sahibidir. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

  2016-2019 yılları arası Hatay Gazeteciler Cemiyeti (HGC) Onur Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

  Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO Meclis Başkanvekilidir.

  Saadet Partisi Genel İdaresi Kurulu (GİK) Üyesidir.

  Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görevi bulunmaktadır.

  Yayımlanmış çok sayıda güncel ve akademik makalesinin yanı sıra

  1. Habenneke ve Nüzul Sıralı Tefsiri,
  2. Kur’ân’ın İki Fıkhî Okunuşu Tahâvî’nin Ahkâmü’l-Kur’ân ve Serhu Meâni’l-Âsâr’ı Karşılaştırmalı Örneği,
  3. Modernleşme Sürecinde Müslümanlar, (Editör)
  4. Makaleler ve Günlük Yazılar Talat Koçyiğit, (Editör)
  5. Talat Koçyiğit İlmi Makaleler (Editör)
  6. Göç ve Din – Disiplinlerarası Bir Yaklaşım (Ortak)
  7. Kur’an’da Çevre Bilinci
  8. Sultan Abdülhamid Han, İslamcılık ve Tarih Söyleşileri (Editör) isimleriyle yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.
 2. Unvanı : Doç. Dr.
 3. Öğrenim Durumu : Doktora
 4. Çalıştığı Kurum : Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
Lisans İlahiyat/TefsirEl-Ezher Üniversitesi1995
Y. Lisans Temel İslam Bilimleri/TefsirAnkara Üniversitesi2010
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Temel İslam Bilimleri/TefsirAnkara Üniversitesi2014
Yrd. Doç. Dr.Tefsir Anabilim DalıMustafa Kemal Üniversitesi2014
Doç. Dr.Tefsir Anabilim DalıMustafa Kemal Üniversitesi2018

5. Akademik Unvanlar

Doçentlik  Tarihi                         : 2018
Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 2014

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ( SCI, SSCI, Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Nüzul Sırasına göre yeni bir tefsir: Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî ve Meâricü’t Tefekkür,  Toplum Bilimleri Dergisi, 7 (14): 363-373, 2013

7.2.2. الوحدة الإسلامية في القران الكريم وتطبيقها في هذا العصر, International Multilingual Academic Journal, 1 (1), 2015

 

7.2.3. Kehf Sûresi Bağlamında Hz. Mûsâ ve Sâlih Kul (Hızır) Kıssası Ve Antakya’da Hızır İnancının Sosyo-Kültürel Etkileri, Toplum Bilimleri Dergisi, 9 (18): 243-262, 2015

7.2.4. Suriye’de Kur’an – Tefsir Çalışmaları ve Mülteciler Bağlamında İlmi Mirasın Günümüze Aktarımı Teklifler – Öneriler, Route Educational and Social Science Journal, 3 (10): 252-265, 2016

7.2.5. Abdurrahman Hasan Habenneke El-Meydânî’nin Tefsirinde “Nüzul Sırasına Göre Tefsir” Yaklaşımı, Route Educational and Social Science Journal, 3 (4): 106-123, 2016

7.2.6. Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Ashâbü’l-Karye ve Habîb En-Neccâr/Ashaabe Karia and Habib Al-Najjâr in Accordance with the Qur’an, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32): 2015

7.2.7. Kur’an’da insanın canlı (nebâtât-hayvânât) ve cansız (cemâdât) varlıklarla ilişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, 2010

7.2.8. Tefsir Edebiyatında Anadolu’nun manevi Değeri Somuncu Baba, I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din. Medeniyet), Aksaray Üniversitesi , 671-686, 2016

7.2.9. Kasas Sûresi 77. Âyet Bağlamında Kur’ân’da Ticarî (Meslek) Ahlak Kuralları, Fırat Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016

7.2.10. Kur’an’da İnsanın Varlıklarla İlişkisi, The center of JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) Journal, (55) 247-265, 2017

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.3.1. 11th INTERNATIONAL Conference On “International Conference on Entrepreneurship in Management, Education, Science, Computing and Technology” (ICEMESCT –2015), Islamic Unity İn Islamic Literature And İts Place İn Present World, 18-20 Mayıs 2015, İstanbul

7.3.2.  Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kasas Suresi 77. Ayet Bağlamında Kur’an’da Ticari (Meslek) Ahlak Kuralları, 13-15 Ekim 2016, Elazığ

7.3.3.  Uluslararası Aksaray Sempozyumu, Tefsir Edebiyatında Aksaray’ın Manevi Değeri Somuncu Koca, 27-29 Ekim 2016, Aksaray

7.3.4. İslam ve Yorum Sempozyumu, Nüzul Sırasına Göre Tefsir Yaklaşımının Kur’an Yorumuna Etkisi: Beyânu’l Hak Örneği, 8-10 Mayıs 2017, Malatya

7.3.5. 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Müslümanların Birliğini Tehdit Eden Unsurlar Ve Biz Bilincinin İnşası -Kur’an’a Göre Çözüm Önerileri-, 11-13 Mayıs 2017, Van

7.3.6. Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu-I, Hızır (A.S.) ve Kehf Suresi Bağlamında Hatay’da Hızır İnancının Sosyo-Kültürel Etkileri, 17-19 Aralık 2015, Hatay

7.3.7. Gerçek Ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Suriye’de Kur’an-Tefsir Çalışmaları ve Mülteciler Bağlamında Kur’an ve Tefsir Mirasının Günümüz Türkiye’sine Aktarımı: Teklif-Öneriler, 13-14 Mayıs 2016, Adıyaman

7.3.8. 3. Uluslararası Milli Görüş Sempozyumu, Dini Hareketlerde Sıkça Kullanılan Ayetler: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Örneği, Meyra Palace Hotel, Ankara

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.1. Habenneke ve Nüzul Sıralı Tefsiri, Şule Yayınevi, İstanbul, 2017

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

8. Projeler

            8.1.

9. İdari Görevler

9.1. Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Başkanı

9.2. Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

9.3. Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            10.1. Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD)

            10.2. GİMDES Helal Gıda Denetmeni

10.3. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Üyeliği

            10.4. Hatay Gazeteciler Cemiyeti Üyeliği

11. Ödüller

11.1. Hatay Sanayici ve İş adamları Derneği Tarafından Yılın İşadamı Ödülü, (2011)

11.2. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Tarafından (2012) Stratejik Vizyon Sahibi İşadamı Ödülü,

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

            12.1.

13. Konferanslar

13.1. Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği, 21 Nisan 2017, Adana

13.2. 3th International Ijtima’ For Ummah Solidarity, The Importance of The Islamic Unification In The Solution of The Palestinian Problem, 15 Ocak 2015, Malaysia

13.3. 28. Uluslararası İslami Birlik Kongresi, 7-9 Ocak 2015, Tahran – İran

13.4. Peygamberlerin Ortak Özellikleri, Anadolu Gençlik Derneği Konferans Salonu, 10 Nisan 2013, Adana

13.5. Peygamberimizin Örnek Şahsiyeti, Kutlu Doğum Programı, Hatay Kültür Merkezi, 28 Nisan 2014, Hatay.

13.6. Helal Kazanç Konferansları

13.6.1. 2 Nisan 2013, Kültür Merkezi, Şırnak.

13.6.2. 2 Eylül 2013, Anadolu Gençlik Derneği Salonu, Diyarbakır

13.6.3. 11 Aralık 2014, Belediye Sinema Salonu, Mut/Mersin.

13.6.4. Asrı Saadet Sohbetleri (Haftalık), Din Görevlileri Birliği Derneği Salonu, Antakya

13.6.5. İnternet Fıkhı, Anadolu Gençlik Derneği Konferans Salonu, 7 Aralık 2014, Adana

13.6.6. Hatay İl Müftülüğü, Etkili Çalışma ve Zamanın Doğru Kullanımı Semineri,

13.6.6.1. 20 Ocak 2015, Gülbelde Düğün Salonu, Kırıkhan

13.6.6.2. 21 Ocak 2015, Merkez Muradiye Kur’an Kursu, Yayladağı

13.6.6.3. 23 Ocak 2015, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu, Dörtyol

13.6.6.4. 24 Ocak 2015, Müftülük Konferans Salonu, İskenderun

13.6.6.5. 28 Ocak 2015, Yavuz Selim Kız ve Merkez Erkek Kuran Kursları, Antakya

13.7. Hz. Peygamber ve Ticaret Ahlakı, İzmir İl Müftülüğü – Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İşbirliği, Tepekule Kongre Merkezi-Akdeniz Salonu,24 Nisan 2015, İzmir

13.8. İslamın Temel İnanç Esasları, Kapızlı Gençlik Kampı, 26 Aralık 2015, Silifke

13.9. Mekke’nin Fethi, Anadolu Gençlik Derneği, Ceyhan Kültür Merkezi, 31 Aralık 2015, Ceyhan

13.10. İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin Misyonu, Hatay İl Müftülüğü, Merkez Kız Kur’an Kursu, Dörtyol/Hatay, 23 Kasım 2016,

13.11. Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (SAV) ve Örnekliği, Şuurlu Öğretmenler Derneği, 25 Aralık 2017, Öğretmen Evi, Adana

13.12. İslam’da Ticaret Ahlakı, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı – Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İşbirliği, 29 Nisan 2016, Yüreğir Kültür Merkezi, Adana

13.13. Asrı Saadet, Hatay İl müftülüğü, Müftülük Konferans Salonu,2016 (16 Hafta)

13.14. Günümüzde Selefi Akımlar, Hatay İl Müftülüğü

13.14.1 Dörtyol Merkez Kız Kur’an Kursu, Dörtyol-Hatay, 6 Nisan 2016

13.14.2 Abdurrahman Gülizar Yatılı Kur’an Kursu, Reyhanlı-Hatay, 11 Nisan 2016

13.15. Mekke’nin Fethi, Anadolu Gençlik Derneği, Murat Göğebakan Kültür Merkezi, 1 Ocak 2016, Ceyhan-Adana

13.16. Helal Kazanç Konferansları, Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği, Kıbrıs

13.16.1. 24 Mart 2016, Mağusa

13.16.2. 25 Mart 2016, Lefke

13.16.3. 25 Mart 2016, Girne

13.16.4. 26 Mart 2016, Lefkoşa

13.17. Ortadoğu’daki Gelişmeler ve Türkiye’nin Yönelimleri, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 15 Ocak 2017, TBMM Beştepe Tesisleri Âlâ Vip Salonu, Ankara

13.18. Helal Kazanç Konferansları, Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şubesi Konferans Salonu, 17 Şubat 2017, Mersin

13.19. Helal Kazanç Bilinci, Anadolu Gençlik Derneği Adana Şubesi Konferans Salonu, 3 Şubat 2017,

13.20. Helal Kazanç Semineri, Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu, 26 Ocak 2017,

13.21. Hedeflerimiz ve Önceliklerimiz, Anadolu Gençlik Derneği, Aslantaş barajı GSİM Tesisleri, Osmaniye, 21 Ocak 2017

13.22. Mekke’nin Fethi, Urfa City Avm Konferans Salonu, Şanlıurfa, 31 Aralık 2016

 

 1. Radyo Programları

14.1. Din ve Hayat (Haftalık), Radyo Üniversite 90.0, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay

14.2. Asr-ı Saadet Sohbetleri (Haftalık), Beyzade Fm 98.0 Hatay, 107.4 Mersin.

14.3. Neden Helal Kazanmalıyız?, Akra Fm 101.0, 31 Ekim 2015, İstanbul

 1. Diğer Görevler

15.1. Anadolu İmam-Hatip Liseleri Arası Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması Jüri Üyeliği, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antakya Öğretmenevi, 4 Nisan 2015, Hatay

15.2. Sami Konukoğlu İlahiyat Fakültesi Gaziantep, Suriyeli aday doktora yeterlik jüri üyeliği, 18 Ocak 2017

15.3. Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, İnönü Üniversitesi, Malatya 2016.

 1. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Yazılar

16.1. Bir Kur’an Kahramanı – Habib-i Neccar, Habib Neccar Hz. Tanıtım Dergisi, Sayı:1, s. 44-45, 2013

16.2. Helal Olsun, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği, Kepenk, yıl:9, sayı:44, sayfa:12, Ocak Şubat 2013

16.3. Neden Helal Kazanmalıdır?, Anadolu Gençlik Dergisi, Sayı: 161, s. 16-17, Haziran 2013

16.4.    Osmanlı’nın Ayak İzleri, Arka Bahçemiz: Balkanlar, Sayı:13, Sayfa:12-14, Askon, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014

 

Ders DüzeyiAkademik YılDers AdıDers Saati
Lisans2015-2016Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi (Türkçe)2
Lisans2016-2017Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi (Türkçe)2
Lisans2017-2018Kuran Okuma ve Tecvid II (Türkçe)2
Lisans2017-2018Kuran Okuma ve Tecvid I (Türkçe)2
Lisans2017-2018Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni (Türkçe)2
Lisans2018-2019Tefsir Usulü (Türkçe)2
Lisans2018-2019Tefsirin Kaynakları ve Temel Kavramları (Türkçe)2
Lisans2019-2020Tefsir Usulü (Türkçe)2
Lisans2019-2020Tefsir Tarihi (Türkçe)2
Lisans2020-2021Tefsir Metinleri (Türkçe)2
Lisans2020-2021Tefsir Usulü (Türkçe)2
Lisans2020-2021Tefsir Tarihi (Türkçe)2
Lisans2021-2022Tefsir Usulü (Türkçe)2