Ahmet Özkan

Ahmet Özkan

İlmin Kaleminden

Vatan

18 Şubat 2024 - 07:44

VATAN ( الوطن )

 
وحبب اوطان الرجال اليهم
مارب قضاها الرجال هنالك
اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم
عهود الصبا فيها فحنوا لذلك
 
Ve hubbibe evtân ür ricêli ileyhimü,meêribün kadâherricêlu hünêlike.
İze zekerûv evtânehüm zekkerethümü uhûd es sabâ fîyhê fehannû
lizâlike.
İnsanlara vatanları sevdirilmiştir,zira doğduklarından beri orada yaşadıkları hatıralar vardır.
(Söz sözü açıp) konu vatan bahsine gelip de çocukluk yılları hatırlanınca da (gönül yarası )vatan sevgisi onları sarar ve kalbleri vatan sevgisi ile coşar.
 
Mekke ve Medine,
Mescid- i Haram ve Mescid-i Nebevî,Ka'be-i Muazzama ile Ravda-i
Mutahhara başımızın tacı, gönüllerin ilacı ve bütün mü'minler için vazgeçilmez ve unutulmaz, mubarek ve mukaddes yerlerdir.
 
Kudüs'ün Mekke'ye ve Medine'ye, Mescid-Aksanın da Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Nebevî'ye ilhak etmesini yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.
 
Çok sevdiğimiz, özlediğimiz ve inşaallah saatler sonra Yüce Allah nasîb ederse kavuşacağımız vatanımız ve bekçileri, asırlarca Mekke,Medine ve Kudüs'e hizmet etmiştir,yeri gelince mudâfaa etmiştir.
Mescid-i Aksa ve mazlum coğrafyalar için sarfettiği gayret ortada.
 
Yüce Allah göstermesin gelecekte Mekkeye veya Medine'ye Ka'beye veya Ravdaya herhangi bir saldırı olursa, saldıranlar müslümanız desinler veya demesinler,karşılarında Vatanımızın bekçilerini bulacaklardır.
 
Bu milletin Ka'be'ye Ravda'ya olan aşkı ve ilgisi ile Rasulullah efendimize âline ve ashabına olan sevgisi dillere destandır.
 
Çocuklarının isimlerinin çoğu Ahmed, Muhammed, Mahmud, Ayşe,Hadice,
Fatıma,Zeyneb, Ümmü Gülsüm olan ve Ümmetin tâ kendisi veya Ümmet bedeninin en sağlam uzvu olan bu millet hatası ve sevabı ile Allahı ve Rasulullahı sever,Mekke'yi Medine'yi Kudus'u Kâbeyi,Ravdayı, Mescid-i Aksa'yı sever.
 
Bütün bunlarla beraber vatanını da sever ve sevdiği vatandan fiziken uzak kalsa da elbette kavuşmak ister.
 
Vatan ey cennet vatan,
Ruhlara neş'e katan,
Seni seven ümitvâr,
Kalbi seninle atan.
 
Vatan varsa herşey var,
Her yer gül lale gülzar,
Herkes şen ve bahtiyar,
Hattâ bağrında yatan.
 
Öpülesi toprağın,
Huzur veren Bayrağın,
Her an tütsün ocağın,
Tevhid nişanı Ezan.
 
Seni bekleyen gözler,
Aşkınla yanar özler,
Medhine yetmez sözler,
Doymaz seni anlatan.
 
İki göz azad olur,
Ukba'da huzur bulur,
Biri vatan koruyan,
Öbürü yaş akıtan.
 
Doğu ve batısıyla,
Kuzey ve Güneyiyle,
Baharı ve kışıyla,
Bir milleti kuşatan.
 
Senin sevgin imandır,
En güvenli liman'dır,
Sensizkik bir figan'dır,
Tattırma ey yaradan!.
 
Ey vatanı sevenler,
Uğrunda ser verenler,
Ey ser verip erenler,
Elleri sancak tutan.
 
Ruhlarınız şâd olsun,
hatıranız yâd olsun,
Kabriniz âbâd olsun,
SON MAKAMINIZ CİNÂN.
 
Ey yüce Allah! Bizleri ve bütün müminleri üzerinde yaşadığımız vatanımızla beraber hıfzınla hıfz eyle.
Çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin kalbine ve beynine sevgini, Rasulullah efendimizin sevgisini,Kur'an'ın ve sünnetin sevgisini,
vatanın ve sevdiklerinin sevgisini nakşeyle.
Âmîn.
 
Ahmet ÖZKAN
Emekli Müftü 
 
18 Şubat 2024 Pazar

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum