Vedat KAHYALAR

Vedat KAHYALAR


Turnusol

14 Kasım 2023 - 13:35


Ayıraç olarak kullanılan bir kâğıt. Mecazi anlamda ise farklı gösterilen gerçek ve niyetlerin gerçek durumunu göstermek anlamında kullanılır turnusol sözcüğü.
Bazen olaylar, kavramlar yaşamımızda yepyeni ufuklar açabilir. Bugünlerde dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar, kadınlar, hastalar, hastanelere sığınanlar, yaşlılar ayırım gösterilmeden öldürülüyor.

Siz neredesiniz? Bu günlerin hesabı verilirken siz ne sunacaksınız Rabbinize? Yaptıklarınız gibi yapmadıklarınızın da bir cezası/ödülü olacağını unutmayın.

Siyonist katilleri yakından tanıyoruz. Allah cc 'ın gönderdiği Peygamberleri öldürmüş bir toplum. Nefsine tapan; muhteris, içki, kumar, cinsellik ve cinsel sapma düşkünü, kendilerini seçilmiş ırk zanneden hastalıklı bir toplum. Bu toplum yaşadığı her ülkede fitne çıkarmış, tefecilik dâhil her türlü günahı sınır tanımadan işlemiş bir topluluk.

Bütün bu kibirli, ırkçı, üstten bakmacı tavırlardan dolayı neredeyse her ülkede nefretin odağı olmuşlardır. Para kazanma usullerinde hiçbir sınır, yasak, kural tanımamaları nedeniyle aşırı zenginleşmişlerdir.

Ancak bütün bu kötü özelliklerin yanında hırsları, üstün olduklarına olan inançları onlara önemli bir vizyon katmış ve başarılı olmayı adeta farz olarak bilmişlerdir. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının öneminin en iyi kavrayan kesim Musevilerdir. Bundan dolayı, büyük oranda yeniliklere açık, gelişen/ geliştiren tutumda olmuşlardır.

Diğer insanlardan çok önce; kimya, ilaç, gübre, kozmetik, silah, tohum, iletişim teknolojileri, yazılım, reklam, tanıtım, film sektörlerine büyük ilgi göstermişler ve önemli başarılara imza atmışlardır. Bu sektörlerde dünyanın önde gelen markalarına sahip olmanın avantajıyla bayilik/française sistemleriyle know how bedeli, marka bedelinden ayrıca büyük kazançlar elde etmişlerdir.

Bu çabaların sonucunda önemli marka ve ürünlere sahip olmuşlar, dünyaya yayılmışlardır. Bu sayede olağanüstü servetler sahip olmuşlardır. Gerek sermaye üstünlüğü, gerekse de güçlü ARGE birikimleriyle Amerika ve İngiltere ile birlikte, Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramışlar ve zengin rezervlere ulaşmışlardır. Doğu Akdeniz’deki bu doğalgazda, Akdeniz’e kıyısı olan Filistin'in olması, bu doğalgazda Filistin'in de ortak olmasını gerektirirken,  Gazze'yi haritada silip, yüzyılın soykırımını bile göze alabilmişlerdir.

Başta ABD olmak üzere İngiltere'nin bu soykırıma ses çıkarmalarının,  hatta gemiler göndererek, silah sevk ederek desteklemesinin asıl sebebi budur.

Islam coğrafyası ülkelerinin etkisizliği bu süreçte İsrail'in elini güçlendirmiştir.

İslam dünyasının görünümü:
İçindeki çatışmalar, farklı fikirlere tahammülsüzlük, aklın ve bilimin gereğince önemsenmemesi sonucunda,  edilgen, sorunlu içyapılar ve egemen güç karşısındaki çaresizlik fotoğrafı sergiliyorlar.

Bunda üretimdeki güçlerinin zayıflığı, hukukun gerektiği öneme sahip olmaması, insan kaynaklarındaki zayıflık,  halkın düşük eğitimli olmasıyla, dinin siyasal hedefler için istenildiği ölçüde kullanılabilmesi, sistemlerin kolayca sürdürülmesi için etkili bir yol ve yöntem olarak uzun bir süredir kullanılmakta.

Gazze, ümmetin izzetini temsil ederken, halkların canı yanarken etkili bir yaptırım kararı bile alamamalarının sebebini buralarda aramak gerekir.

Islam coğrafyasındaki insanlar, İsrail ve ABD ürünlerine karşı boykotlar yaparken,  Türkiye’nin ve birçok İslami ülkenin, İsrail’le ticareti son hız devam ediyor*.

İsrail’e ihracatta Türkiye 3. sırada, ticaret hacmi 6 milyar dolar.
Türkiye’den her gün 7 gemi mal taşınıyor.
En çok petrol, akaryakıt, gıda ve çelik taşınıyor.  (*Serbestiyet)

Turnusol çalışıyor. Dökülen dökülene. Ne mutlu bu süreçte hakkın yanında olabilenlere.

Herkesin bir hesabı var, Allah’ın da bir hesabı var. Unutmayın! Galip olacak olan O’nun hesabıdır.

 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum