KOSGEB Enerji Destekleri 2024

KOSGEB Enerji Destekleri 2024
08 Şubat 2024 - 00:29

KOSGEB: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olan güneş enerjisinin tarla ve arazilerde de kullanımının artmasıyla birlikte devlet, GES yatırımları için destek ve teşvikler vermeye başlamıştır. Hibe desteği veren kurumlardan biri de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır (KOSGEB).

KOSGEB bünyesinde sunulan girişimcilik desteklerine ve KOBİ finansman destek programlarına KOSGEB'in kendi sitesi üzerinden liste halinde ulaşabilirsiniz.

Güneş Enerjisi İçin KOSGEB Desteği Başvurusu

GES desteği almak amacıyla KOSGEB'in veritabanına kaydolmak isteyen işletmelerin, E-Devlet KOSGEB başvuru sayfası üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir. Güneş enerjisi projelerini planlarken mutlaka Güneş Enerjisi ana sayfamızı inceleyin.

KOSGEB Yenilenebilir Enerji Destekleri

KOSGEB, yenilenebilir enerji projeleri içinçeşitli hibe ve destek programları yürütmektedir.

Sürdürülebilir enerji türleri hakkında bilgilenmek ve proje fikirleri üretmek için Yenilenebilir Enerji sayfasını inceleyin.

Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi

Bu proje, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile KOSGEB, TSE, TTGV, UNIDO, UNDP ile iş birliği içerisinde yürütülerek tamamlanmıştır. Projenin amaçları aşağıdaki gibi açıklanabilir:

 • Faaliyet konusu enerji verimliliği olarak görevlendirilmiş kurumların kapasitelerini arttırma,
 • Enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturma,
 • Yenilenebilir enerji konusunda bilinç ve bilgi düzeyini arttırma.

Bu proje sayesinde sanayi sektöründeki işletmelere sağlanacak faydalar ise şöyle özetlenebilir:

 • Çeşitli enerji tasarruf tedbirleri alması ve enerji verimliliği teknolojileri kullanılması yönünde teşvik sağlamak,
 • Kapasitelerin arttırılmasıyla birlikte etkin enerji kullanımını mümkün kılmak,
 • Türk sanayisinde amacı enerji verimliliğinin arttırılması olan danışmanlık, eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

Sanayide verimli enerji üretimi ve kullanımı için tercih edebileceğiniz güneş paneli tarlası hakkında bilgi edinmek için Güneş Enerjisi Tarlası Nasıl Kurulur sayfasını inceleyin.

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

Bu programın amacı: KOBİ’lerin enerji verimliliği alanındaki durumlarının tespiti yapılarak ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi, öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve gerekli stratejilerin oluşturulmasıdır.

Bu kapsamda yıllık enerji tüketimi 10-99 TEParalığına olan işletmeler ve 100-500 TEP aralığında olan işletmeler için ayrı ayrı destek tasarımı planlanmıştır.

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığında olan işletmelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve EVD şirketlerinden Enerji Yöneticisi Sertifikası mevcut olan kişilerden motor etüdü hizmeti almaları ve bu etüt sonucunda önerilmiş olan motor değişim giderleri için aşağıdaki tabloda yer alan üst limitler dahilinde destek verilmesi uygun görülmüştür.

Ton Eşdeğer Petrol DeğeriMotor Etüt Giderleri İçin Destek Üst Limiti (TL)Motor Değişim Giderleri İçin Destek Üst Limiti (TL)
10-49 TEP3.000120.000
50-99 TEP5.000200.000
Destek Oranı%100%75

Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığında olan işletmelerin EVD şirketlerinin sanayi alanında yetkilendirilmiş olanlarından alacakları enerji etüdü hizmeti ve sonucunda önerilmiş olan uygulama giderlerine aşağıdaki tabloda yer alan üst limitler dahilinde destek verilmesi uygun görülmüştür.

Ton Eşdeğer Petrol DeğeriEnerji Etüt Giderleri İçin Destek Üst Limiti (TL)Verimlilik Arttırıcı Giderler İçin Destek Üst Limiti (TL)
100-500 TEP30.000900.000
Destek Oranı%75%40

Rüzgar Enerjisi hakkında detaylı bilgi için ilgili sayfamıza göz atın.

Desteğin her iki tüketim aralığı için aşamalı olarak verilmesi planlanmıştır.

İşletmeler birinci aşamada sırayla:

 1. Elektrik motorları/enerji etüt hizmetini belirlenen tedarikçilerden alacak ve hizmet sağlayıcı tarafından işletmenin almış olduğu etüt hizmeti sonuç raporu KOSGEB’in hazırladığı yazılım altyapısı üzerinde oluşturulup onaylanacaktır.
 2. İşletme, elektrik motorları/enerji etüt hizmetine ait sonuç raporu onaylanması durumunda ödeme talebinde bulunabilecektir.
 3. KOSGEB Uygulama Birimi tarafından belirlenen üst limitler dahilinde elektrik motorları/enerji etüt hizmeti için destek ödemesi yapılacaktır.

İşletmeler ikinci aşamada sırayla:

 1. Elektrik motorları/enerji etüt hizmeti kapsamındaki sonuç raporunda bulunan öneriler dahilinde elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderlerini içeren ödeme talebinde bulunabileceklerdir.
 2. KOSGEB Uygulama Birimi tarafından verimlilik artırıcı/elektrik motorları değişim giderleri tespit edilecektir.
 3. KOSGEB Uygulama Birimi tarafından belirlenen üst limitler dahilinde elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderler için destek ödemesi yapılacaktır.
 4. Başvuru yapıldıktan sonra KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı için bahse konu hizmetlerin program süresi içerisinde alınması gereklidir.

Enerjiyi verimli kullanma çözümleri ve projeleri için Enerji Verimliliği Çözümleri sayfamızı inceleyin.

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti ve Enerji Etüt Hizmetini Kimler Verebilir?

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinde etüt hizmeti hizmet sağlayıcılarına yetki verilmesi için aşağıdaki tabloda yer alan niteliklere sahip kişiler/işletmeler KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Etüt Hizmetleri için Başvuru Formu ile Başkanlık birimine başvuru yapmalıdır.

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti

 • Sanayi sektöründe yetkilendirilmiş EVD şirketleri
 • Etüt Proje Sertifikasına sanayi kategorisinde sahip kişiler
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olan kişilerden Enerji Yöneticisi sertifikasına sanayi sınıfında sahip olanlar

Enerji Etüt Hizmeti

 • Sanayi sektöründe yetkilendirilmiş EVD şirketleri

İlgili başkanlık birimi başvuruyu inceler. Sonucunda uygun bulunan başvuru sahipleri KOBİ EVD Programı Etüt Hizmetlerine ait Hizmet Sağlayıcı veri tabanına KBS üzerinden kaydedilir.

Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporunu veya Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Sonuç Raporunu veritabanında yer alan hizmet sağlayıcıları KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden oluştururlar.

KOBİ EVD Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı DestekleriDestek Üst Limiti (TL)Destek Oranı
Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği*3.000%100
Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği*5.000%100
Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği**120.000%75
Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği**100.000%75
Enerji Etüt Hizmeti Desteği***30.000%75
Verimlilik Arttırıcı Giderler Desteği****900.000%40

 

(*) Elektrik motorları etüt hizmeti başlama tarihi öncesindeki on iki ay içinde Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmelerde beşbin (5.000) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmelerde onbin (10.000) TL’dir.

(**) Elektrik motorları etüt hizmeti başlama tarihi öncesindeki on iki ay içinde Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği kapsamında enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmelerde ikiyüzbin (200.000) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmelerde dörtyüzbin (400.000) TL’dir.

(***) Enerji Etüt Hizmeti kapsamında enerji etüt hizmeti hizmet başlangıç tarihinden önceki son on iki ay içinde toplam enerji tüketimi 100 TEP’ten 1000TEP’e kadar olan işletmeler için otuz bin (30.000) TL’dir.

(****) Verimlilik Artırıcı Giderleri Desteği kapsamında enerji etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki on iki ay içinde toplam enerji tüketimi 100TEP’ten 1000 TEP’e kadar olan işletmeler için dokuz yüz bin (900.000) TL’dir.

Başkanlık tarafından başvurusu uygun bulunarak kaydı veri tabanına yapılmış olan hizmet sağlayıcılarına ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Hizmet Sağlayıcıları*

 

Enerji Etüt Hizmeti Hizmet Sağlayıcıları*

 

*Başvurusu uygun bulunmuş olup veri tabanına kaydedilen hizmet sağlayıcılardan ilan edilen iletişim bilgileri için başkanlığa muvafakatname veren kişi/işletmelerin bilgilerine bu sayfada yer verilmiştir.

Mevzuat

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı için mevzuata aşağıdaki PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.

KOBİEnerji Verimliliği Destek Programı Uygulama Esasları için aşağıdaki PDF'i kullanabilirsiniz.

KOSGEB Enerji Destek Başvuru Formları PDF Dosyaları

 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Başvuru Formu
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Taahhütnamesi
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Ödeme Talep Formu
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı İtiraz Formu
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı İtiraz Karar Formu
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Etüt Hizmeti Hizmet Sağlayıcı Başvuru Formu
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Etüt Hizmeti Hizmet Sağlayıcı Taahhütnamesi
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Etüt Hizmeti Hizmet Sağlayıcı İnceleme Formu
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Sonuç Raporu
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu
 • KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Tespit Tutanağı

KOSGEB Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB, katma değeri yüksek, teknolojik ve yenilikçi ürünler üreten ve ihracat odaklı çalışarak bu ürünü uluslararası pazarlara taşıyacak olan KOBİ’ler öncelikli olmak üzere İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri kapsamında yeni bir vizyon ile gerekli desteği sağlamaktadır.

Ayrıca güneş panelinin devlet destekli alımı için belirli şartların sağlanması gereklidir. Başvuru şartlarından en önemlisi, ülkemiz sınırları içerisinde yıl boyunca en çok güneş alan illerden birinde GES kurulumu yapmaktır.

Solar panel desteğinden yararlanabilmek içinKOSGEB tarafından belirlenen, ülkenin rahatlıkla güneş enerjisinden faydalanabildiği ve bu enerjinin kullanılabildiği alanlarda kurulum yapmak çok önemlidir.

KOSGEB güneş paneli desteği için uygun görülen iller iki gruba ayrılmaktadır. Bu grupların dağılımı aşağıdaki gibidir.

1. Gruptaki İller:

 • Ankara
 • Antalya
 • Bursa
 • Muğla
 • İzmir
 • Muğla
 • İstanbul

‍2. Gruptaki İller:

 • Aydın
 • Adana
 • Bolu
 • Çanakkale
 • Edirne
 • Isparta
 • Yalova
 • Kayseri
 • Denizli
 • Tekirdağ
 • Konya
 • Sakarya

KOSGEB Destekleri Başvuru Süreci

Girişimcilik Eğitiminin Tamamlanması

Öncelikli olarak KOSGEB websitesi üzerinden “Online Girişimcilik Eğitimleri” sayfasına e-Devlet şifresiyle giriş yapıp, KOSGEB İleri Girişimci Eğitimi tamamlanır ve böylece katılım belgesi almaya hak kazanılır. Eğitim ücretsizdir ve herkesin katılımına açıktır.

İşletme Kuruluşu

İlgili eğitim alındıktan sonra işletme kuruluşu yapılması gerekir. Kurulacak olan iş, NACE kodu ile belirlenen KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında bulunmalıdır. Genellikle bu sektörler ticaret, hizmet ve imalat olup eğitim, sağlık, hayvancılık ve tarım gibi alanlar desteklenmemektedir. İşletmenin faaliyet konusu ise faaliyet konuları tablosunda yer almalıdır. İşletmenin limited, anonim ya da şahıs şirketi olarak kurulması gerekir, adi ortaklıklar desteklenmemektedir. Girişimcinin kurucu ortaklık payı en az %50 olmalı ve program boyunca bunun altına düşmemelidir.

KOSGEB’e Kayıt

İşletme kuruluşu sonrasında e-devlet şifresi ile KOSGEB websitesi üzerinden veri tabanına kaydolunması, sonrasında da KOBİ Beyannamesi'nin, yönergelere uygun şekilde doldurulması gereklidir. Böylece KOSGEB destek programlarına başvuru yapılabilir. Tüm işlemler online olarak gerçekleştirilir.

Başvuru

Destek programlarına ya E-Devlet'in KOSGEB menüsü üzerinden ya da doğrudan KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifrenizi girerek online başvuru yapabilirsiniz.

KOSGEB İletişim

Adres: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus/Altındağ ANKARA

KEP: [email protected]

Tel:   0312 595 28 00 (pbx)

0 312 368 07 15

Çağrı Merkezi: 444 1 567

Reklam
Reklam

YORUMLAR

 • 0 Yorum